Ημερήσια αρχεία: 6 Ιουλίου 2014


In my mind

Πρέπει να εκτιμάμε αυτό που έχουμε. Να το αγαπάμε, να το σεβόμαστε, να το προστατεύουμε, να το καμαρώνουμε, να το προσέχουμε, να το ζούμε. Η ζωή είναι μικρή και απρόβλεπτη. Τα σχέδια μας είναι μόνο μερικά drafts ανάμεσα σε χιλιάδες εναλλακτικές και μεις δεν ορίζουμε ποιες από όλες θα προχωρήσουν. …
Read More…